Categories
Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn cài đặt USB cho máy cắt decal Pcut

Máy cắt Decal Pcut CTN630 chia làm 2 hình thức kết nối với máy tính thông qua cổng USB và cổng COM. Đối vối cổng COM thì kết nối tương đối đơn giản không cần cài đặt, chỉ cần cắm dây COM vào là máy cắt có thể hoạt động. Cổng USB, có một số điều cần lưu ý khi ta cài USB cho máy cắt Decal Pcut CTN630 như sau:
Bật nguồn máy cắt, cắm đầu dây USB để kết nối máy tính với máy cắt:
Hiện bảng thông báo:

Nhấn Next

Chọn dòng dưới nhấn Next

Chọn Browse

Chọn CD-ROM driver, ok.

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Finish.

Chú ý: quá trình tìm kiếm driver được lập lại 1 lần nữa ta chỉ cần làm lại tương tự là xong.

Ra màn hình ngoài desktop,
Click chuột phải My Computer —> Chọn Manage

Chọn Device Manager —> Ports (COM&LPT) —> Click chuột phải vào cổng COM1 & CÒM2 (nếu có) —> Disable

Click chuột phải USB Serial Port —> Chọn Properties

Chọn thẻ Port Settings —> Flow control —> Hardware

Chọn Advanced

Chọn:
COM Port Number: COM1 (in use)
Latency Times (msec): 1

Chọn Ok
Chọn Yes.
Quá trình cài đặt hoàn tất!
Tải Driver cho máy cắt decal Pcut CTN.
Tải Driver cho máy cắt decal Rabbit HX630.

Máy cắt Decal Pcut CTN630 chia làm 2 hình thức kết nối với máy tính thông qua cổng USB và cổng COM. Đối vối cổng COM thì kết nối tương đối đơn giản không cần cài đặt, chỉ cần cắm dây COM vào là máy cắt có thể hoạt động. Cổng USB, có một số điều cần lưu ý khi ta cài USB cho máy cắt Decal Pcut CTN630 như sau:
Bật nguồn máy cắt, cắm đầu dây USB để kết nối máy tính với máy cắt:
Hiện bảng thông báo:

Nhấn Next

Chọn dòng dưới nhấn Next

Chọn Browse

Chọn CD-ROM driver, ok.

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Finish.
• Chú ý: quá trình tìm kiếm driver được lập lại 1 lần nữa ta chỉ cần làm lại tương tự là xong.

Ra màn hình ngoài desktop,
Click chuột phải My Computer —> Chọn Manage

Chọn Device Manager —> Ports (COM&LPT) —> Click chuột phải vào cổng COM1 & CÒM2 (nếu có) —> Disable

Click chuột phải USB Serial Port —> Chọn Properties

Chọn thẻ Port Settings —> Flow control —> Hardware

Chọn Advanced

Chọn:
• COM Port Number: COM1 (in use)
• Latency Times (msec): 1

Chọn Ok
Chọn Yes.
Quá trình cài đặt hoàn tất!

Tải Driver cho máy cắt decal Pcut CTN.
Tải Driver cho máy cắt decal Rabbit HX630.

5/5 - (47 bình chọn)

Trả lời